انتقاد فرماندار سراب در خصوص تاخیر بانک ها در اعطای وام تولد فرزندعلی جهانی در نشست عدالت و تعالی در نظام سلامت با اشاره به جمعیت جوان گفت: همه دستگاه ها و دستگاه های فرهنگی باید در نهادینه سازی شعار فرزندان بیشتر، نشاط بیشتر تلاش کنند.

وی از بانک ها انتقاد کرد که ارائه خدمات بانکی مانع خانواده های فرزندآور می شوند، افزود: برخی از این خانواده ها به دلیل طولانی شدن مراحل اخذ وام مجبور به ترک خانه هستند.

وی با اشاره به پذیرش رشته پزشکی در دانشکده علوم پزشکی سراب از کارکنان دانشکده علوم پزشکی تقدیر کرد و اظهار داشت: خرید تجهیزات لازم و جذب نیرو قدرت زنده یک متخصص نیاز است.

خواندن
با طرح مسخره ، چینی ها بحث در مورد نژادپرستی در ایتالیا را آغاز می کنند

دیدگاهتان را بنویسید