ایالات متحده برنامه نویسان رایانه ای کره شمالی را به هک های جهانی متهم می کند


وزارت دادگستری سه برنامه نویس رایانه ای کره شمالی را به طیف گسترده ای از هک های جهانی و مخرب از جمله هدف قرار دادن بانک ها و یک استودیوی فیلم متهم کرده است.

واشنگتن – دادستان های فدرال روز چهارشنبه گفت ، وزارت دادگستری سه برنامه نویس رایانه ای کره شمالی را به طیف گسترده ای از هک های جهانی و مخرب ، از جمله هدف قرار دادن بانک ها و یک استودیوی فیلم ، متهم کرده است.

کیفرخواست تازه چاپ شده براساس یک پرونده جنایی قبلی است که در سال 2018 تشکیل شده و دو متهم دیگر از کره شمالی را نیز اضافه کرده است. دادستان ها می گویند که هر سه برنامه نویس عضو آژانس اطلاعات نظامی دولت کره شمالی هستند.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>