این Indy است: Ventimiglia ایندی 500 را افتخاری افتخاری نامید


پرونده – در این پرونده عکس از 12 ژانویه 2020 ، میلو ونتیمیگلیا به بیست و پنجمین دوره جوایز سالانه منتقدان در Barker Hangar در سانتا مونیکا ، کالیفرنیا می رسد. پرچم سبز و در تلاش حماسی برای شکوه مسابقه ، 33 خلبان NTT INDYCAR SERIES را ارسال کنید. (عکس: جردن اشتراوس / Invision / AP ، پرونده)


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>