بایدن ، هریس مجله تایم را به عنوان نفر سال برگزید


مجله تایم به عنوان رئیس جمهور منتخب جو بایدن و معاون رئیس جمهور منتخب کمالا هریس به عنوان نفر سال معرفی شد.

ادوارد فلنتال ، سردبیر وقت می گوید بایدن و هریس افتخار دارند “تاریخ آمریکا را تغییر دهند ، تا نشان دهند نیروهای همدلی بیش از خشم تفرقه است ، تا چشم انداز بهبودی را در جهانی داغدار به اشتراک بگذارند.” “

Felental خاطرنشان می کند ، “هر رئیس جمهوری كه از زمان FDR انتخاب شده بود ، در دوره ای از شخص خود در سال بود ، تقریباً ده نفر از کسانی که در سال انتخابات ریاست جمهوری حضور داشتند. برای اولین بار ، ما یک معاون رئیس جمهور داریم. “


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>