[ad_1]

بنیانگذار جشنواره کمدی مشهور جهان فقط برای خنده ها به اتهام تجاوز به عنف و تعرض ناشایست تبرئه شد

مونترال – بنیانگذار جشنواره کمدی معروف برای جهان فقط برای خنده ها به اتهام تجاوز به عنف و تعرض ناشایست تبرئه شد.

اتهامات علیه گیلبرت روزن به شب سال 1980 در سن سوور ، کبک ، هنگامی که او 25 ساله بود بازمی گردد. متن این اتهامات براساس آنچه در آن زمان در قانون مجازات وجود داشت بود.

متقاضی ، که در آن زمان 20 ساله بود ، شهادت داد که روزن پس از بیرون رفتن شبانه با پرخاشگری سعی در برقراری رابطه با او داشته است و او از خواب بیدار شده است تا خودش را پیدا کند و وی او را تجاوز کرده است.

روزن ، 66 ساله ، حمله را انكار كرد و شهادت داد كه زن با او به رختخواب رفته و او از خواب بیدار شده است تا او را دور كند.

[ad_2]

منبع: windows-edu.ir