به گفته بنیانگذار شبکه ، لری کینگ ، مصاحبه کننده تلویزیونی افراد مشهور و مبهم در 87 سالگی درگذشت.


طبق شبکه ای که وی تأسیس کرده است ، لری کینگ ، مصاحبه کننده تلویزیونی افراد مشهور و مبهم در سن 87 سالگی درگذشت.

لس آنجلس – به گفته بنیانگذار شبکه ، لری کینگ ، مصاحبه کننده تلویزیونی با معروف و مبهم ، در سن 87 سالگی درگذشت.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>