تجهیزات آزمایشگاهی بیمارستان امام حسین (ع) هشترودآقای توری در جلسه هیئت مدیره گفت که دستگاه ها آزمایشگاه وی گفت: این آزمایشگاه 6 میلیارد تومان به تجهیزات مدرن مجهز می شود.

او هم نصب کرد دستگاه سی تی وی در این بیمارستان هزینه 2 میلیارد تومانی را اعلام کرد و گفت: سی تی اسکن چند ماه است که خریداری شده است اما به دلیل عدم وجود هزینه های نصب، 2 میلیارد تومان برای نصب این دستگاه در نظر گرفته شده است و می شود. در چند ماه آینده نصب شود. .

آقای توری از سرکوب روسای دپارتمان هایی که با سرمایه گذاران بدرفتاری می کنند، خبر داد و افزود که به سوالات سرمایه گذاران باید ظرف یک روز پاسخ داده شود.

فرماندار هشتراودا در ادامه از بانک های موجود شهرستان خواست تا باعث نارضایتی مردم نشوند و برای کار و ازدواج وام به موقع ارائه کنند.

آقای توری گفت: بانک مرکزی و دولت می گویند باید وام را با ضمانت یک نفر پرداخت کنید، اما بانک ها دو ضامن، چک و سفته می خواهند.

فرماندار هسترود استفاده شخصی از خودروهای دولتی را ممنوع اعلام کرد و گفت: تردد خودروهای رسمی با پلاک دولتی در خارج از ساعات کاری ممنوع است و در صورت مراجعه برای پارکینگ خط کشی شده و تخلفات اداری به آنها ابلاغ می شود.

خواندن
تارانتینو با 2 کتاب فیلم از جمله 1 کتاب خود به توافق رسیده است