تصحیح: ترحیم جان لو کارهآسوشیتدپرس در داستانی در تاریخ 13 دسامبر در مورد مرگ نویسنده جاسوسی جان لو کاره ، به اشتباه گزارش داد که نسخه های تلویزیونی Smiley’s People و Tinker Tailor Soldier Spy در سال 1965 منتشر شد.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>