جدیدترین تربیک “خطر!” قسمتهایی که با احترام پخش می شوند


جدیدترین “خطر”!

لس آنجلس – آخرین قسمت های جدید “خطر!” که توسط الکس تربک سازماندهی شده است ، هفته آینده با برجسته هایی برجسته و قابل به یاد ماندنی پخش می شود.

قسمت آخر ، جمعه ، با ادای احترام به مجری قدیمی و دوست داشتنی به پایان می رسد. وی در 8 نوامبر در 80 سالگی بر اثر سرطان لوزالمعده درگذشت.

تربك كه در مورد وضعيت خود صريح بود ، قبل از مرگ 10 روز كار كرد و با وجود ناتوان كردن درمانها و قربانيان بيماري ، شعله ور شد.

کن جنینگز ، قهرمان کهنه کار “خطر” از 11 ژانویه به عنوان میزبان میزبانی می کند. میزبان دائمی هنوز اعلام نشده است.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>