خاطرات سیندی مک کین درباره شوهر فقیدش ، آوریل


سیندی مک کین ، بیوه سناتور جان مک کین ، بهار امسال با خاطرات خود بیرون می آید

سیندی مک کین در بیانیه ای گفت: “38 سال ازدواج با جان یک ماجراجویی بود.” “به دلیل آنچه از او در مورد افتخار و شجاعت آموخته ام ، من می دانم که چگونه با استفاده از صدای خود در برابر آنچه که به نظر من بهترین کار برای من ، خانواده ام و آمریکا است ، بایستم. نوشتن “قوی تر” در آن زمان برای من مهم بود و من خوشحالم که کل داستان زندگی مشترکمان را به اشتراک می گذارم. “


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>