دادگاه عالی در بحث هنری دوران نازی ها طرف آلمان بود


دادگاه عالی پرونده چند میلیون دلاری مربوط به آثار هنری مذهبی چند صد ساله را که نازی ها از فروشندگان یهودی هنر در دادگاه های ایالات متحده به دست آورده اند ، ممانعت می کند

واشنگتن – دادگاه عالی ادامه کار در دادگاه های چند میلیون دلاری مربوط به آثار هنری مذهبی چند صد ساله را که نازی ها از فروشندگان هنر یهودی به دست آورده اند ، ادامه می دهد.

قضات گفتند که وراث در آن زمان نشان نداده اند که قانون فدرال به آنها اجازه شکایت در دادگاه های ایالات متحده را داده است. دادگاه پرونده را برای استدلال های بعدی برگرداند.

در نتیجه این تصمیم ، دیوان عالی کشور نیز پرونده مشابهی را در مورد گروهی از بازماندگان هولوکاست مجارستان به دادگاه بدوی ارسال کرد. آنها خواستار غرامت برای اموالی شدند که وقتی مجبور شدند سوار قطارها شوند و به اردوگاه های کار اجباری بروند ، از آنها و خانواده هایشان گرفته شد.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>