درخشش امیررضا پوراکبال در مسابقات بین المللی شطرنج در استانبول ترکیه