[ad_1]

© 2020 کنده نست کلیه حقوق محفوظ است استفاده و / یا ثبت نام از هر قسمت از این سایت به منزله پذیرش توافق نامه کاربر ما (20/1/1 به روز شده) و سیاست حفظ حریم خصوصی و اعلامیه کوکی (به روز شده 1/20/20) است. حقوق خصوصی شما در کالیفرنیا موارد موجود در این سایت غیر از اجازه کتبی قبلی Condé Nast مجاز به تولید ، توزیع ، انتقال ، ذخیره سازی و یا استفاده دیگر نیستند. نیویورکر ممکن است بخشی از فروش محصولات و خدمات خریداری شده از طریق پیوندهای سایت ما را به عنوان بخشی از همکاری ما با خرده فروشان بدست آورد. انتخاب تبلیغات

[ad_2]

منبع: windows-edu.ir