زمرد فنل ، دانیل کالوویا در میان برندگان اولیه اسکار


دانیل کالوویا ، زمرد فنل ، فلوریان زلر ، کریستوفر همپتون و یک دور دیگر از برندگان اولیه اسکار یکشنبه بودند.

فیلمنامه اصلی: “زن جوان امیدوار کننده” ، زمرد رازیانه

فیلمنامه اقتباسی: فلوریان زلر و کریستوفر همپتون ، پدر

فیلم بین المللی: دور دیگری ، دانمارک

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: دانیل کالوویا ، “یهودا و مسیح سیاه”

آرایش و مدل مو: ته سیاه ما رینی

طراحی صحنه و لباس: آن روت ، ته سیاه ما رینی

———

برای پوشش کامل اسکار امسال به این آدرس مراجعه کنید: https://apnews.com/hub/academy-awards


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>