شاهزاده فیلیپ دوباره به بیمارستان خصوصی منتقل شد


کاخ باکینگهام می گوید شاهزاده فیلیپ برای ادامه بهبودی خود پس از حمله قلبی به بیمارستان خصوصی منتقل شده است

کاخ گفت: “انتظار می رود شاهزاده فیلیپ” برای ادامه درمان برای چند روز در بیمارستان باقی بماند. “

فیلیپ در 16 فوریه در یک بیمارستان خصوصی در لندن بستری شد و در آنجا تحت درمان عفونت قرار گرفت. روز دوشنبه ، وی به بیمارستان تخصصی قلب و عروق منتقل شد.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>