شوهر ملکه انگلیس ، شاهزاده فیلیپ ، در بیمارستان بستری شد


پرونده – این پنجشنبه ، 3 نوامبر 2016 ، پرونده عکس ، شاهزاده بریتانیا فیلیپ و ملکه الیزابت دوم پس از دیدار دولتی خود از کاخ باکینگهام لندن ، رئیس جمهور کلمبیا خوان مانوئل سانتوس و همسرش ماریا کلمانسیا د سانتوس را وداع گفتند. ملکه الیزابت دوم و همسرش واکسن های خود را علیه COVID-19 دریافت کردند. مقامات کاخ باکینگهام در بیانیه ای اعلام کردند که پادشاه 94 ساله و شاهزاده فیلیپ 99 ساله در روز شنبه 9 ژانویه 2021 نمونه هایی دریافت کردند و به حدود 1.5 میلیون نفر در انگلیس پیوستند که اولین دوز واکسن ویروس کرونا را دریافت کردند. (Stefan Wermuth / عکس استخر از طریق AP ، پرونده)


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>