لین امری ، مجسمه ساز حرکت ، طبیعت ، در سن 94 سالگی درگذشتیک هنرمند در نیواورلئان که مجسمه های متحرک با ظرافت و متعادل آن را می توان در سراسر جهان دید ، درگذشت


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>