معامله ای به ارزش پنج هزار و 367 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تبریز