[ad_1]

مقامات می گویند موزه جدیدی با تمرکز بر موسیقی آفریقایی-آمریکایی ماه آینده در نشویل افتتاح می شود.

نشویل ، تنسی – یک موزه جدید در تنسی با تمرکز بر موسیقی آمریکایی آفریقایی تبار ماه آینده در نشویل افتتاح می شود.

بر اساس خبرنامه ها ، موزه ملی موسیقی آفریقایی آمریکایی در 18 ژانویه ، زمانی که رسما افتتاح می شود ، میزبان نوار برش از راه دور اجتماعی خواهد بود. اعضای موزه می توانند از 23 تا 24 ژانویه به تور بپردازند و این مرکز از 30 ژانویه برای بازدید عموم آزاد است.

رئیس و مدیر عامل موزه اچ بیچر هیکس سوم گفت که مقامات انتظار دارند از دوستداران موسیقی استقبال کرده و تاریخ موسیقی آفریقایی آمریکایی را جشن بگیرند.

وی گفت: “ما بیش از 20 سال است که برای این روز آماده می شویم ، اما این موزه در واقع بیش از 400 سال در مرحله ایجاد است.”

[ad_2]

منبع: windows-edu.ir