نقد و بررسی: جیک تاپر ، مجری CNN در پوشش یک داستان هیجان انگیز موفق نیسترابرت کندی ، مجری برنامه CNN ، در تریلر “شیطان می تواند رقصد” ، مجری برنامه CNN ، نماینده مجلس ناخواسته را مجبور کرد تا با احتیاط رابطه بین جمعیت و فرانک سیناترا را در سال 1960 بررسی کند.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>