نقد و بررسی: عاشقانه های قدیمی در “عشق سیلوی”عشق سیلوی ، قسمت دوم فیلمنامه نویس-کارگردان اوژن آش ، حماسه دو نفری را در اواسط قرن در نیویورک دنبال می کند که هرگز نمی توانند زمان مناسبی را برای کنار هم بودن پیدا کنند.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>