نوه ملکه شاهزاده خانم بئاتریس در انتظار بچه دار شدن است


پرنسس بئاتریس در انتظار بچه دار شدن است

لندن – کاخ باکینگهام می گوید پرنسس بئاتریس در انتظار بچه دار شدن است.

خواهر کوچکتر بئاتریس ، اوگنی و همسرش جک بروکسبانک در ماه فوریه از اولین فرزندشان ، پسری به نام آگوست ، استقبال کردند.

ملکه 10 نوه دارد و دیگری – فرزند دوم شاهزاده هری و مگان ، دوشس یورک ، باید در تابستان باشد.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>