پردیس انتقام جویان دیزنی لند پس از مدت ها تأخیر اولین بار در ژوئن برگزار می شود


آناهیم ، کالیفرنیا. “انتقام جویان ، دوباره جمع شوید!”

دیزنی لند روز پنجشنبه گفت که پردیس انتقام جویان جدید خود در 4 ژوئن ، تقریباً یک سال پس از برنامه ریزی اولیه ، آغاز به کار خواهد کرد.

Campus Avengers شامل جاذبه مرد عنکبوتی است که به موتورسواران اجازه می دهد با دستان خالی تورهای خود را تنظیم کنند و به مهمانان این امکان را می دهد تا با شخصیت های مارول مانند Iron Man ، Doctor Strange ، Ant-Man و The Wasp همکاری کنند.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>