پس از گفتن “من به دنیای دیزنی می روم” ، بردی این کار را دوباره انجام داد


تام بردی ، مهاجم Tampa Bay Bookachers ، پس از مواجهه با دفاع از کارفرمایان کانزاس سیتی ، مشکلی با بردن یک چراغ برق به جنگ ستارگان کیلو رن و یک گروه از سربازان خشن نداشت.

در این سال ، راب گرونکوفسکی ، هم تیمی بردی و بوکز ، پس از بازی Super Bowl تبلیغات تبلیغاتی را انجام داد ، اما به دلیل محدودیت های همه گیر رژه ، متوقف شد. بردی ، که دارای هفت حلقه Super Bowl است ، بیش از سایر بازیکنان NFL تبلیغات را انجام داد.

گرونکوفسکی در فوریه ، یک روز پس از سوپر کاسه تامپا ، از دنیای دیزنی دیدن کرد.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>