گروههای مهمان برای برنامه های خبری یکشنبه


گروههای مهمان برای برنامه های خبری یکشنبه

واشنگتن – گروههای مهمان برای خبرهای یکشنبه:

ABC’s “This Week” – نماینده لیز چنی ، آر-ویو ؛ دکتر روچل والنسکی ، مدیر مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها.

——

“با مطبوعات دیدار کنید” در NBC – والنسکی. نمایندگان آدام کینزینگر ، آر-ایل و دن کرنشاو ، ایالت تگزاس.

———

“چهره به ملت” CBS – سنسور جانی ارنست ، R-Iowa و Kirsten Gillibrand ، DN.Y. نماینده آدام شیف ، DN.Y. کریستوفر کربس ، مدیر سابق آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ها.

——

دولت اتحادیه در CNN – والنسکی ؛ فرماندار لری هوگان ، R-Md. نماینده فرد آپتون ، R-Mich.

———

فاکس نیوز یکشنبه – چنی ، وین.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>