یک شرکت جدید به دوستداران موسیقی یک صندلی مجازی صمیمی از ردیف اول هنرمندان مورد علاقه خود می دهد


کنسرت های متعدد لغو شده در سال 2020 تأثیر مخرب ویروس کرونا در صنعت موسیقی زنده را نشان می دهد. بسیاری از هنرمندان تمرکز خود را بر روی اجرای اجراهای خود گذاشته اند. آنتونی میسون نگاه می کند که چگونه یک شرکت ایده را یک قدم جلوتر برد و گروه ها را به طرز منحصر به فردی صمیمی با طرفدارانشان ارتباط برقرار کرد.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>