10 فیلم برتر در فروشگاه اپل


10 فیلم برتر فروشگاه اپل در هفته منتهی به 18/4/21

فیلم های موجود در نمودارهای ایالات متحده:

1. هیچ کس

2. یک زن جوان امیدوار کننده

3. شهر دروغ

4. پیک (2021)

5. اخبار جهان

6. زن شگفت انگیز 1984

7. تخلف

8. بارب و استار به ویستا دل مار می روند

9. بهشت ​​و آخرین اژدها

10. شش روز ، هفت شب

فیلم در نمودارهای ایالات متحده – مستقل:

1. یک زن جوان امیدوار کننده

2. تهدید

3. پدر

4. دوشنبه

5. شیوا عزیزم

6. سرزمین عجایب ویلا

7. گراند هتل بوداپست

8. شبنم عسلی

9. مرد پرنده

10. انجام شده


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>