[ad_1]

10-فیلم-برتر-ایالات متحده-اپل برای هفته منتهی به 04/04/2021

فیلم های موجود در نمودارهای ایالات متحده:

1. طاق

2. یک زن جوان امیدوار کننده

3. زن شگفت انگیز 1984

4. اخبار جهان

5. بهشت ​​و آخرین اژدها

6. 10 موردی که از شما متنفرم

7. Croods: عصر جدید

8. مرغ های سفید

9. پدر

10. پیاده روی همراه با هرج و مرج

فیلم در نمودارهای ایالات متحده – مستقل:

1. یک زن جوان امیدوار کننده

2. پدر

3. دوست ما

4. احساسات مسیح

5. ناپلئون دینامیت

6. شش دقیقه تا نیمه شب

7. تهدید

8. سرزمین عجایب ویلی

9. در سایه چه کار می کنیم

10. شیوا عزیزم

[ad_2]

منبع: windows-edu.ir