10 فیلم برتر در فروشگاه iTunes


10-فیلم-برتر-ایالات متحده-اپل برای هفته منتهی به 11/11/2021

فیلم های موجود در نمودارهای ایالات متحده:

1. زن شگفت انگیز 1984

2. همزمان

3. زن جوان خوش قول

4. شهر دروغ

5. اخبار جهان

6. بهشت ​​و آخرین اژدها

7. بارب و استار به ویستا دل مار می روند

8. طاق

9. توهم گر

10. Croods: عصر جدید

فیلم در نمودارهای ایالات متحده – مستقل:

1. یک زن جوان امیدوار کننده

2. شیوا عزیزم

3. تهدید

4. پدر

5. سرزمین عجایب ویلا

6. سال سلینجر من

7. موفی

8. دوست ما

9. شش دقیقه تا نیمه شب

10. Rowe W. Wade


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>