10 فیلم برتر در فروشگاه iTunes


Apple-Movies-Top-10 برای هفته منتهی به 27/12/20

برنامه Apple TV – فیلم های ایالات متحده آمریکا

1. Croods: عصر جدید

2. جن (2003)

4. وب

5. گرینلند

6. ارائه روشنایی: دکتر سوس “گرینچ”

7. در واقع عشق

9. جنگ با پدربزرگ

10. قطبی بیان

برنامه برای فیلم های تلویزیونی Apple TV در نمودارهای ایالات متحده – مستقل

1. مخبر

2. شکارچی شکارچی

3. پدیده

4. دور دیگر

5. پس از برخورد ما

6. كاگلیونر

7. آخرین فیلم پرفروش

8. استخوان توماهاوک

9. تابستان در سن 84 سالگی

10. روانی آمریکایی (نسخه قطع نشده)


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>