10 کتاب برتر در فروشگاه اپل


10-کتاب برتر اپل برای هفته منتهی به 21.03.21

عنوان کتاب به نام نویسنده – شابک – (ناشر)

1. پیروزی توسط هارلان کوبن – 9781538748268 – (انتشارات مرکز بزرگ انتشارات)

2. چهار باد توسط کریستین هانا – 9781250178626 – (گروه انتشارات سنت مارتین)

3. Wild Sign توسط Patricia Briggs – 9780440001591 – (گروه انتشارات پنگوئن)

4. انگلیسی توسط جودی الن مالپاس – 9781736057223 – (جودی الن مالپاس)

5. بعداً توسط استفان کینگ – 9781789096507 – (تیتان)

6. Gilead (باشگاه کتاب اوپرا) نوشته مرلین رابینسون – 9780374706098 – (فارار ، استراوس و ژیرو)

7. کتابخانه نیمه شب توسط مت هیگ – 9780525559481 – (گروه انتشارات پنگوئن)

8. Dark Sky توسط CJ Box – 9780525538288 – (گروه انتشارات پنگوئن)

9. Forever Summer توسط Melody Grace – شابک در دسترس نیست – (Melody Grace Books)

10. زندگی پس از مرگ توسط خواهر سولیا – 9781982139155 – (کتابهای AtriaEmily Bestler)


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>