[ad_1]

Apple-Movies-Top-10 برای هفته منتهی به 22.11.20

برنامه Apple TV – فیلم در نمودارهای ایالات متحده:

1. جهش یافته های جدید

2. باز نشده

3. ماسک آهن

4- پسر عموی من وینی

5. روز بارانی در نیویورک

6. لانه

7. داستان شخصی دیوید کاپرفیلد

8. فانی

9. جن (2003)

10. مولان (2020)

برنامه Apple TV – فیلم در نمودارهای ایالات متحده – مستقل:

1. روز بارانی در نیویورک

2. لانه

3. جنگیدن

4. Ava (2020)

5. نبرد با مرغ ها

6. پس از برخورد ما

7. خبرچین

8. باجگیر

9. بیا بازی کن

10. همیشه و برای همیشه

[ad_2]

منبع: windows-edu.ir